Ikonka w Bralinie

W ramach kolejnej edycji programu „Ikonka” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposażyło Bibliotekę Publiczną w Bralinie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Standardowo do placówki przekazano 3 zestawy komputerowe PC wyposażone w pakiet biurowy, system operacyjny oraz program antywirusowy, a także sprzęt umożliwiający połączenie z Internetem. Założeniem programu „Ikonka” jest uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu tzw. „czytelni internetowych”
w bibliotekach publicznych całego kraju. Czytelnie te mają zapewnić jak najszerszej grupie społeczności lokalnej powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu w celach edukacyjnych i informacyjnych.