Zagadki Pana Brzechwy rozwiązane

Dzieci biorące udział w zimowych feriach organizowanych przez Świetlicę Profilaktyczno-Terapeutyczną „Tęcza” w Bralinie 22 stycznia br. odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Bralinie. Tam został przygotowany dla nich konkurs czytelniczy pod nazwą „Zagadki Pana Brzechwy”, w którym dzieci mogły się wykazać znajomością najpiękniejszych wierszy bajkopisarza. Na początku uczestnicy konkursu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali utworów, a następnie mieli za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań związanych z przedstawionymi wierszami. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzieliła ósemka dzieci odpowiadając prawidłowo na 8 pytań. Drogą losowania wybraliśmy trzech laureatów, którzy otrzymali nagrody książkowe. Wśród nich znaleźli się: Magdalena Biziak, Mikołaj Posiewała oraz Wiktoria Dirbach. Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, które dostarczyło im wielu wrażeń, a wizyta w bibliotece  zakończyła się miłym akcentem: wszystkie maluchy otrzymały słodycze oraz zakładki do książek na pamiątkę miłego spotkania.