Nowe książki w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Bralinie wzięła udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych poprzez zapewnienie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych, poprawienie jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów. Ponadto program przyczynia się do wsparcia wydawnictw i sieci dystrybucji książki oraz zwiększenia efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą,  jak również zwiększenia zainteresowania książką. Dzięki tego rodzaju dotacjom biblioteki mają szansę na to, by kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku przyznana kwota na zakup nowości wydawniczych wynosiła 4.989,00 zł. Warunkiem podpisania porozumienia i co za tym idzie otrzymania pieniędzy było złożenie przez bibliotekę odpowiednich dokumentów oraz udział środków własnych w zakupie nowych książek. Dzięki pozyskanej dotacji biblioteka wzbogaciła księgozbiór o pozycje, które będą zaspakajać potrzeby wszystkich użytkowników biblioteki. Zakupiono książki z zakresu literatury pięknej klasycznej jak i współczesnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zabrakło wydawnictw z różnych dziedzin wiedzy, literatury popularnonaukowej na poziomie średnim oraz podręczników akademickich i wydawnictw naukowych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty książek, audiobooków z uwzględnieniem poczytnych nowości rynkowych, lektur szkolnych i podręczników akademickich.

IMG_0292