Konkurs „Czytelnik Roku 2022” rozstrzygnięty

Konkurs Czytelnik Roku organizowany jest corocznie przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie. Skierowany jest on do wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki. W tym roku uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie odbyło się 7 lutego br. w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza”. Dyplomy oraz nagrody książkowe zwycięzcom wręczyła dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewa Jędrysiak oraz w imieniu Wójta Gminy Bralin Piotra Hołosia kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy Justyna Hołub-Rojkiewicz. Laureatami konkursu „Czytelnik Roku 2022” zostali czytelnicy, którzy przeczytali największą liczbę książek w 2022 roku. Konkurs był podzielony na cztery kategorie wiekowe, a jego głównym celem była popularyzacja czytelnictwa nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również i wśród osób dorosłych. W I kategorii – przedszkolaki oraz zerówki laureatami zostali: Milan Nagięć – I miejsce, Klara i Antonia Słowińskie – II miejsce, Liliana Czerniak III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Paulina Wittek, Franciszek Bogus, Ludwika Górecka, Antoni Gierz, Karolina Więcek, Oliwier Kujawa, Nina Świątek, Feliks i Franciszek Dembni, Igor Mazurkiewicz, Alan Konarzewski, Marcel Grzesiak, Martyna Droszcz, Fabian Kiczka, Aleksandra i Maksymilian Moskwowie, Weronika Krawczyk. Kategoria II (SP kl. I-III) reprezentowana była przez Adriannę Sobczyk – I miejsce, Jana Gierza – II miejsce oraz Kamila Olejnika – III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Julia Więcek, Michał Piotrowiak, Marcel Świątek, Lena Mularczyk, Ida Bukowska, Emilia Kancik, Martyna Lar, Alicja Makoś, Zuzanna Kiczka. Kategoria III (SP kl. IV-VI) I miejsce przypadło Marcie Labryszewskiej, II miejsce – Julii Albert i III miejsce Aleksandrowi i Arturowi Hurnym. Wśród czytelników dorosłych, czyli w kategorii IV najlepsi okazali się: Marian Kucharzak – I miejsce, Krystyna Głąb – II miejsce i Jerzy Poczta – III miejsce. W kategorii tej przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Helena Marczyk, Maria Morawska, Teresa Nawrocka, Teresa Hibner, Maria Liebner, Krystyna Słobodzian Maria Janikowska, Patrycja Gudra, Marzena Grossek, Maria Florczak, Małgorzata Olejniczak, Krystyna Kafanka, Katarzyna Labryszewska Wioletta Laryś, Maria Bieda, Elżbieta Pisuła, Adam Pruban, Danuta Zakręta, Marian Koziński, Lech Herbich, Urszula Kasprzak, Krystyna Potyrała, Krystyna Hołoś, Bożena Bojanowska, Maria Węgrzynowicz, Urszula Górecka, Małgorzata Doruch, Wanda Lemanik.  Nagrodę główną pluszowego misia oraz tytuł „Czytelnik Roku 2022” zdobył Milan Nagięć, który na swoim kącie zgromadził największą liczbę książek. GRATULUJEMY!