Czytali „Nad Niemnem”

W Klubie Senior + w Bralinie, 8 września br. odbyła się 12. edycja akcji Narodowe Czytanie. Pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej tegoroczną lekturą jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W akcję wspólnego czytania włączył się wójt gminy Bralin Piotr Hołoś wraz z małżonką Krystyną Hołoś.  Fragmenty lektury odczytały również przedstawicielki Klubu Senior + w Bralinie: Maria Bieda, Danuta Gudra, Alicja Jaros, Joanna Kucharska i Gabriela Szudy. Życiorys Elizy Orzeszkowej przytoczyła lokalna poetka Aleksandra Jokiel.

Każdy, kto przyniósł swój własny egzemplarz „Nad Niemnem” mógł otrzymać pamiątkową pieczęć z wydarzenia.

Do spotkania z polską literaturą zaprosiły: Ewa Jędrysiak dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie oraz Kinga Sikora-Kozica kierownik Klubu Senior + w Bralinie. Starannie zaprojektowane dekoracje współorganizatorki spotkania p. Kingi Sikora-Kozicy przeniosły publiczność w czasy XIX wieku, tworząc autentyczny klimat.