Dofinansowanie na nowy obiekt Biblioteki Publicznej w Bralinie

Biblioteka Publiczna w Bralinie znalazła się na liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021 -2025”. Na 111 poprawnie złożonych wniosków dofinansowanie w procedurze konkursowej otrzyma 27 instytucji o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie. Wniosek Biblioteki Publicznej w Bralinie został wysoko oceniony i znalazł się na 7 pozycji rankingowej. Biblioteka otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 250 000,00 zł. na budowę nowoczesnego obiektu. Realizacja takiej inwestycji wpłynie na zwiększenie poziomu usług bibliotecznych, wzmocni ofertę działań kulturalnych oraz przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej.