Równać Szanse 2024

Biblioteka Publiczna w Bralinie znalazła się w gronie 101  placówek w Polsce, które zakwalifikowały się do Konkursu „Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2024” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez „Fundację Civis Polonus”. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Program obejmuje młodzież w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Tematem wiodącym projektu biblioteki w Bralinie pn. „Dyńka pracuje” będzie uprawa dyni poprzedzona warsztatami integracyjnymi i edukacyjno-ogrodniczymi. Młodzi ludzie wezmą również udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego i kreatywnego recyklingu. Celem przedsięwzięcia będzie rozwój kompetencji społecznych oraz zwiększenie umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji u 15 młodych osób z naszej gminy. Poprzez zaplanowanie i stworzenie ogródka dyniowego młodzi ludzie nauczą się współpracy ze sobą i środowiskiem lokalnym oraz zaprezentują swoje dokonania mieszkańcom. Na realizację projektu Biblioteka otrzyma dotację w wysokości 12 000,00 zł, dzięki której w okresie od maja do października 2024 r. uczestnicy urzeczywistnią swoje pomysły.