Biblioteka realizuje projekt „Dyńka pracuje”

Biblioteka Publiczna w Bralinie rozpoczęła realizację projektu „Dyńka pracuje”. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez „Fundację Civis Polonus” Partnerem przedsięwzięcia jest Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne przy SP w Bralinie zrzeszające członków, których połączyła wspólna pasja poznawania świata, radość z aktywności fizycznej,  kontakt z przyrodą i wreszcie potrzeba wspólnego działania. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się 30 kwietnia br.  w siedzibie biblioteki i miało na celu szersze rozpropagowanie projektu wśród młodzieży. Uczestnicy spotkania wspólnie opracowali strategię, która pozwoli zwerbować jak największą grupę odbiorców. Spośród najbardziej zainteresowanych kandydatów wyłoni się 15-osobowy skład, który w okresie od maja do końca października br. zaangażuje się w realizację projektu. Dzięki niemu młodzi ludzie  będą rozwijać swoje pasje i umiejętności.  Będą kreatywnie spędzać wolny czas z rówieśnikami. Projekt ma swojego koordynatora, który wziął udział w szkoleniach, aby jak najlepiej przygotować się do swojej roli i zadbać o bezpieczeństwo w projekcie, a także by młodzi ludzie działali zgodne z misją programu. W rolę koordynatora projektu „Dyńka pracuje” wcieliła się pani Aleksandra Jokiel, lokalna poetka, rękodzielniczka i animatorka kultury. Podczas spotkania  koordynatorka   poinformowała młodych słuchaczy o założeniach Programu „Równać Szanse”, w ramach którego realizowany jest nasz projekt. Następnie zapoznała z celem projektu i jego efektami. Powiedziała także, że po to budujemy grupę projektową, aby sobie wzajemnie pomagać, wspólnie rozwiązywać problemy, wymieniać się doświadczeniami. Wszyscy byli bardzo ciekawi i chętni wyzwania, ale mieli też pewne obawy, czy poradzą sobie z nowym zadaniem.