Działalność Biblioteki koncentruje się na:

 • gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy,  prasa regionalna),
 • wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji,
 • upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami  adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe i tematyczne,
 • rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży,
 • rozwijaniu działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Bralin, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców),
 • prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 • komputeryzacji procesów bibliotecznych – tworzenie elektronicznej bazy katalogowej w programie SOWA SQL Premium,
 • stała współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo – kulturalnymi na terenie gminy, powiatu i województwa,
 • prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie księgozbioru podręcznego). Zakres świadczonych usług to m.in.:
  – informacja ze wszystkich dziedzin wiedzy (bezpośrednia na miejscu i telefoniczna),
  – wyszukiwaniu informacji w Internecie za pomocą popularnych portali i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej.
Do góry