Czytelnik roku

Biblioteka Publiczna w Bralinie co roku zaprasza wszystkich czytelników biblioteki do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym na najlepszego Czytelnika Roku. Najważniejszym celem konkursu jest promocja czytelnictwa, utrwalanie nawyku obcowania z książką, rozwój emocjonalny poprzez literaturę. Konkurs trwa od stycznia do grudnia i jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zwycięzcę konkursu wyłania Jury w VI kategoriach wiekowych. Podstawowym kryterium oceny i w związku z tym przyznanie tytułu najlepszego Czytelnika Roku jest największa ilość przeczytanych książek, popularyzowanie książki i czytelnictwa, udział w imprezach czytelniczych biblioteki, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki.