Cała Polska czyta dzieciom

„Czytaj dziecku 20 minut dziennie… codziennie” – to hasło, z którym Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom już od wielu lat promuje czytanie na głos. Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, doskonalenia mowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. Stanowi ono potężną stymulację dla mózgu i pomaga dzieciom w przezwyciężeniu wielu problemów zdrowotnych i rozwojowych.

Biblioteka Publiczna w Bralinie co roku bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Promowane jest wówczas czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników, a również wśród rodziców.