Na spotkaniu z pisarką

Urszula Kozłowska, autorka książeczek dla dzieci była gościem Biblioteki Publicznej w Bralinie. W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika wraz ze swymi nauczycielami.