Nowości wydawnicze w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Bralinie rozpoczęła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku dla bralińskiej biblioteki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa wynosi 5 489,00 zł. Pierwsza partia zakupionych książek jest obecnie opracowywana w programie bibliotecznym SOWA, po czym na bieżąco będzie udostępniana do wypożyczeń czytelnikom. Założeniem Priorytetu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych.

Zachęcamy wszystkich do wspólnego budowania naszego księgozbioru. Jeśli są książki, które Państwa zdaniem mogłyby znaleźć się w naszym księgozbiorze, prosimy o przesłanie ich tytułu i autora na adres e-mail: bibliotekabralin@wp.pl  lub przedstawienie swoich propozycji w bibliotece. Zgłoszone tytuły zawsze bierzemy pod uwagę podczas dokonywania zakupu nowości wydawniczych.